Maľované obrazy na plátne - súbor troch obrazov

04.11.2011 09:09

Dva nové obrazy na plátne, rozmer oboch 30x30 cm:

 Maľovanie na plátno - maľované obrazy na plátneMaľovanie na plátno - maľované obrazy na plátne

tvoria spolu s pôvodným obrazom súbor troch tématicky nadväzujúcich malieb:

Maľovanie na plátno - maľované obrazy na plátne